Самоанализ на стойка и ходила | AllSport

Самоанализ на стойка и ходила

Над 70 % от хората имаме диспозиция в стъпалата, имаме проблеми със сводовете, от там съответно имаме нарушена стойка. За да се установи дали проблемът идва от ходилата, човек може да си направи естествено компютърен анализ при специалисти, но ако нямате време сега ще ви дам 6 точки, по които да сами да направите анализ на стъпалата и стойката си.

Първото, което трябва да направите е да се събуете и да разгледате ходилата си, да видите дали имате изпъкнали кокалчета, дали имате изкривяване или сгъване на пръстите, дали има удебелявания по ходилата, в предната или задната част. Ако има криви пръсти, ако има удебелявания по стъпалата, това говори за паднали сводове. С годините кожата по стъпалата уплътнява, удебелява и се налага почистването й от педикюрист. Те твърдят, че колкото повече се почиства, толкова повече се натрупва. Това е мит. Натрупването на кожата по ходилата е вследствие на паднали сводове и променена биомеханика на стъпалото. И тъй като тялото е интелигентно, то се адаптира, приспособява се, така че да може да се справи с прекомерното натоварване, това е причината да удебелява на места. Там където са удебеляванията, точно там са прекомерните натоварвания и това е защитата на тялото. 

Когато става въпрос за „халукс валгус“, изпъкнало кокалче при палеца на крака, когато има изкривени пръсти, пръсти чукчета, това говори за спаднал напречен свод. На стъпалото си имаме 3 свода – надлъжен, който е по вътрешната част на стъпалото, напречен - в предната част на стъпалото и латерален - по външната част на стъпалото. Тези три свода като един триножник държат ходилото да стъпва право. При изпъкнало кокалче, при изкривени пръсти, при болки в предната част на стъпалото, при удебеляване на кожата по стъпалото, на палеца и на първата метатерзална става, която е след палеца, това говори за паднал напречен свод. Удебеляване на петата пък говори за стъпване по единия, по външния или по вътрешния ръб на стъпалото, това означава, че има клатушкане на стъпалото, прониране, което води до нестабилност и се отразява нагоре по целия костно-ставен апарат.
Как можем да установим дали едното стъпало ни е като другото?
Какво е състоянието на едното и на другото стъпало? И дали гъвкавостта и мобилността на стъпалото е добра, оптимална, за да се движим нормално. Както казах събуваме се боси, сядаме на земята, събираме двете стъпала и проверяваме дали извивката на единия и на другия надлъжен свод са еднакви. Проверяваме и видими външни деформации, проверяваме дори дължината на стъпалото дали е еднаква. Проверяваме, като повдигнем пръстите нагоре, дали гъвкавостта в метатерзалните стави е еднаква - дали е добра или пък има прекалено голяма гъвкавост. След това се изправяме, стъпваме с успоредни стъпала, подпъхваме пръстите на ръцете под стъпалото, така че да видим какъв е надлъжният ни свод. При нормален надлъжен свод би трябвало да можем да пъхнем пръстите си до първата фаланга /свивка на средния пръст/. След това е добре да застанем пред огледало и да видим глезените и коленете дали са на една линия, тазът дали е добре балансиран /дали е на една линия/, ребрата в долната част дали са на една линия, раменете, челюстта и ушите. Ако има дисбаланс в челюстта, едната страна е по-развита от другата, това също може да идва от проблем в стъпалата. Когато имаме сериозен дисбаланс в сводовете, сериозно кривене в глезените – пронация или супинация, тялото компенсира до върха на нашия гръбначен стълб и това се отразява до челюстта. Добрите ортодонти, когато имат несиметрична челюст и трябва да оправят захапки, гледат винаги босите ходила, да не би проблемът да идва от там, защото ако проблемът се коригира в ходилата, това ще рефлектира буквално до челюстта. Идеалният вариант е всичко да е абсолютно балансирано, ако имаме разлика от сантиметър, това означава, че тялото някъде компенсира, а щом компенсира, значи имаме променена биомеханика на стъпалото. При променена биомеханика на стъпалото, решението е едно - ако е въпрос на слаба мускулатура, може да правите упражнения, които да подобрят мускулатурата на стъпалото, те са елементарни – ходене на пръсти, ходене на пети, ходене със свити пръсти и пети и масаж, с тенис топка или ролер например, така че хубаво да се разтрият „тригър“ точките по стъпалото. Ако установите несиметричност, ако установите видим дисбаланс е хубавото да се посъветвате със специалист, да си направите компютърен анализ на ходилата и на стойката и най-вероятно инидивидуални, ортопедични стелки биха могли да подобрят това състояние. Решението за подобряване на стойката е с индивидуални, ортопедични стелки. Те трябва да бъдат индивидуални, тъй като както сами можете да оцените, едното ни ходило не е като другото, така че имат нужда от индивидуална подкрепа. 

Друг много елементарен начин да проверите дали ходилата ви са добри, е като погледнете стари, износените обувки. Ако видите, че подметките са изкривени, изтъркани повече на места, това означава най-вероятно, че има проблем със сводовете по краката. Ако видите, че в горната част на обувките, че има изкривяване при глезените, означава че има кривене в глезените, което пак идва от ходилата, или е пронация - глезените са завъртяни навътре и са деформирали съответно обувките навътре или пък е супинация, съответно деформацията става по външната част на обувката около глезена.

Ето и 6 въпроса, които ще установят типа свод на ходилата Ви и каква е Вашата стойка:

Разгледайте стъпалата си за видими деформации по тях:

Няма видими деформации / изкривявания / удебелявания по стъпалата. – Това е идеалният вариант, такова би трябвало да бъде състоянието на ходилата.

Има изпъкнало кокалче (Халукс валгус). – Това говори за спаднал напречен свод. Решението е да се подкрепи напречния свод с индивидуални ортопедични стелки. Само с разделители на пръстите проблемът няма да се реши, тъй като причината за изпъкналото кокалче е падналият напречен свод и каквото и друго да се прави, проблемът ще остане. Ако все пак се стигне до операция за премахване на кокалчето, ортопедичните стелки с повдигнат напречен свод са още по-задължителни, за да не се компрометира медицинската интервенция. Направете и добра рехабилитация!

Пръстите на краката са изкривени (един върху друг, пръсти „чукчета“, мазоли (удебелявания) върху пръстите или по стъпалото). – Това говори за тотално променена биомеханика на стъпалата – спаднали напречни, надлъжни и латерални сводове. Направете си индивидуални ортопедични стелки. Носете по-широки в предната част обувки /сигурно не ви е лесно да си намерите удобни обувки, но с индивидуалните стелки, обувките ви ще станат доста по-удобни/. С упражнения, стречинг / разтягане на сухожилията и масажи ще подобрите състоянието на ходилата.

Има изпъкнало кокалче от вътрешната страна на глезена над надлъжния свод. – Това говори за паднал надлъжен / медиален свод и най-вероятно хиперпронация в глезена / кривене / завъртане на глезена навътре по време на движение. Решението е индивидуални ортопедични стелки с повдигнат надлъжен свод с динамична сърцевина, която да активира мускулите на стъпалата, упражнения за стягане мускулите на стъпалата и добре стегнати обувки с твърди фортове отзад.

Стъпете с успоредни стъпала и пъхнете пръсти под надлъжния свод без да повдигате стъпалото. Проверете надлъжните сводове на двата крака:

Успявате да пъхнете пръсти до първата става на средния пръст. – Това означава, че имате високи надлъжни / медиални сводове. Ако сводовете са високи, добре е да се носят индивидуални стелки, така че да се разпредели натоварването по цялото стъпало, тъй като при високите сводове цялото натоварване отива в петата и предната част на стъпалото, което е предпоставка за променена биомеханика и съответно болки, травми, контузии.

Успявате да пъхнете пръстите по-малко от първата става на средния пръст. – Това означава, че имате нисък свод. Добре е да се подкрепят сводовете със стелки и/или да се правят упражнения за стягане мускулите на стъпалата.

Не успявате да пъхнете пръстите под надлъжния свод. – Това говори за плоскостъпие или тежко прониране / кривене в глезените. В зависимост от подвижността на стъпалата и дали плоскостъпието е структурно /по рождение/ или функционално /придобито/, добре е да се направят индивидуални по-твърди или съответно по-динамични стелки, така че да подкрепят съответните нужди на стъпалата.

Вдигнете пръстите на стъпалата максимално нагоре без да повдигате стъпалото:

Успявате да повдигнете пръстите на краката с еднаква подвижност на левия и десния крак, около 60-70 градуса. Добрата гъвкавост и симетричност са знак за нормално движение на стъпалата.

Гъвкавостта / подвижността на пръстите е под 60 градуса. Недобрата подвижност в първите метатарзални стави не позволява правилна траектория на движение на ходилото. Стъпалата ще се нагодят и ще стъпват някакси, ще компенсират, но това води до изкривяване на цялата стойка и прекомерно натоварване на костно-ставния апарат. Индивидуалните ортопедични стелки могат да решат този проблем.

Не успявате да повдигнете еднакво пръстите на двата крака (ставите на единия крак са по-неподвижни от другия). Това говори за задълбочен проблем и лоша стойка. Лошата стойка е основна причина за болки в ходила, колене, кръст, гръб. За да се решат трайно проблемите по костно-ставния апарат, трябва да се елиминира причината за това. Решението е носене на индивидуални ортопедични стелки, упражнения, масажи, рехабилитация.

Приклекнете на 45%, като внимавате глезените, таза и раменете да са в една отвесна линия:

Успявате да клекнете без да повдигате петите. Това е търсеният добър резултат. Има гъвкавост в глезените и сухожилията, което способства за нормално движение.

Не може да приклекнете без да повдигнете петите. Говори за скъсени ахилесови сухожилия. За да се отпуснат, необходими са ежедневни масажи, стречинг / разтягане на ахилесите и физиотерапия, ако има възпаление. Ортопедичните динамични стелки с добре омекотена и лека повдигната пета са в основата на терапията, защото те навигират стъпалата да стъпват право, стимулират мускули и сухожилия, облекчават ахилеса. В случай на възпалени / болезнени ахилеси, може да се носят компресиращи чорапи, чорапи подкрепящи фасцията и ахилесите, брейсове / ортези за възпалени ахилесови сухожилия.

При клякане събирате коленете навътре. Това са прониращи крака. 75% от хората по нашите ширини имат такива колене. Това води до лошо стъпване и неправилна стойка, изкривен гръбначен стълб, и съответно до износване на коленни и тазобедрени стави, болки, травми, контузии. Индивидуалните стелки са част от възстановяването, наравно с упражнения и физиотерапия, ако има вече изявени болезнени места.

Проверете обувките си:

Подметките се изтриват равномерно, а в горната част при глезена не се кривят навътре или навън. Това е идеалният вариант.

Подметките се изтриват по външния или по вътрешния ръб. Говори за неправилно стъпване, съответно не добра стойка и всички последствия които изхождат от този факт. Вижте препоръките от точки 2, 3 и 4.

Горната част на обувките при глезена са изкривени навътре или навън. Говори за хиперпронация. Вижте препоръките от т.4.

Изправете се пред огледало. Съберете петите, изпънете колене и гръб. Вижте дали коленете, тазът, долната част на гръдния кош, гънките на мишниците и раменете са симетрични:

По-добрата симетрия говори за по-добра стойка.

Колкото повече несиметрични части има, за толкова по-лоша стойка става въпрос. За да се оправи балансът, добре е да се направи анализ – компютърен или от специалист, индивидуални ортопедични стелки за конкретния проблем / за конкретния човек и съвети за упражнения и терапии.

Извод: 

Последствията от неправилни позиции на стъпалата върху цялото тяло:
Много от често срещаните травми могат да бъдат свързани с последствията от хиперпронацията на краката: 

Врат и гръб - Болка, подуване 

Кръст - Възпаление и болка

Таз - Възпаление и болка 

Коляно - Пателофеморален синдром, пателарен тендинит и износване на ставите 

Подбедрица - Медиален тибиален стрес синдром 

Глезен - Проблеми с ахилесовото сухожилие 

Стъпало - Плантарен фасциит, спаднали сводове

Над 70% от хората имат някаква потенциално вредна диспозиция в стъпалата, която би могла да бъде неутрализирана с персонално оформени стелки и подходящи обувки. 

Надяваме се, този самоанализ да помогне да направите правилните стъпки днес, за да предотвратите потенциални травми, да подобрите ежедневния комфорт на стъпалата си и да се наслаждавате на разнообразни любими дейности и спорт.

Препоръчваме изготвяне на стелки
Стелките на FootBalance се изготвят, докато стъпала и глезени са перфектно подравнени. В резултат на тов, стелките поддържат оптимална позиция на ходилата по време на движение, като неутрализират хиперпронацията. Динамичните стелки на FootBalance активират мускулите на стъпалата, абсорбират шока при стъпване и разпределят равномерно натоварването. Постоянната им употреба намалява риска от травми и подобрява комфорта на ходилата.

Ортопедичните стелките FootBalance се изработват индивидуално на място за 10 минути, след детайлен компютърен анализ. Това е иновативна финландска технология, популярна в целия свят. В България има близо 40 локации, където може да си направите компютърен анализ на ходилата и да ви бъдат изготвени индивидуални ортопедични стелки, ако има нужда.

В нашия сайт ще намерите адреси и контакти на специализирани магазини, където могат да се направят анализи и индивидуални стелки https://www.allsport.bg/contacts 

Самоанализ на стойка и ходила

Над 70 % от хората имаме диспозиция в стъпалата, имаме проблеми със сводовете, от там съответно имаме нарушена стойка. За да се установи дали проблемът идва от ходилата, човек може да си направи естествено компютърен анализ при специалисти, но ако нямате време сега ще ви дам 6 точки, по които да сами да направите анализ на стъпалата и стойката си.

Първото, което трябва да направите е да се събуете и да разгледате ходилата си, да видите дали имате изпъкнали кокалчета, дали имате изкривяване или сгъване на пръстите, дали има удебелявания по ходилата, в предната или задната част. Ако има криви пръсти, ако има удебелявания по стъпалата, това говори за паднали сводове. С годините кожата по стъпалата уплътнява, удебелява и се налага почистването й от педикюрист. Те твърдят, че колкото повече се почиства, толкова повече се натрупва. Това е мит. Натрупването на кожата по ходилата е вследствие на паднали сводове и променена биомеханика на стъпалото. И тъй като тялото е интелигентно, то се адаптира, приспособява се, така че да може да се справи с прекомерното натоварване, това е причината да удебелява на места. Там където са удебеляванията, точно там са прекомерните натоварвания и това е защитата на тялото. 

Когато става въпрос за „халукс валгус“, изпъкнало кокалче при палеца на крака, когато има изкривени пръсти, пръсти чукчета, това говори за спаднал напречен свод. На стъпалото си имаме 3 свода – надлъжен, който е по вътрешната част на стъпалото, напречен - в предната част на стъпалото и латерален - по външната част на стъпалото. Тези три свода като един триножник държат ходилото да стъпва право. При изпъкнало кокалче, при изкривени пръсти, при болки в предната част на стъпалото, при удебеляване на кожата по стъпалото, на палеца и на първата метатерзална става, която е след палеца, това говори за паднал напречен свод. Удебеляване на петата пък говори за стъпване по единия, по външния или по вътрешния ръб на стъпалото, това означава, че има клатушкане на стъпалото, прониране, което води до нестабилност и се отразява нагоре по целия костно-ставен апарат.
Как можем да установим дали едното стъпало ни е като другото?
Какво е състоянието на едното и на другото стъпало? И дали гъвкавостта и мобилността на стъпалото е добра, оптимална, за да се движим нормално. Както казах събуваме се боси, сядаме на земята, събираме двете стъпала и проверяваме дали извивката на единия и на другия надлъжен свод са еднакви. Проверяваме и видими външни деформации, проверяваме дори дължината на стъпалото дали е еднаква. Проверяваме, като повдигнем пръстите нагоре, дали гъвкавостта в метатерзалните стави е еднаква - дали е добра или пък има прекалено голяма гъвкавост. След това се изправяме, стъпваме с успоредни стъпала, подпъхваме пръстите на ръцете под стъпалото, така че да видим какъв е надлъжният ни свод. При нормален надлъжен свод би трябвало да можем да пъхнем пръстите си до първата фаланга /свивка на средния пръст/. След това е добре да застанем пред огледало и да видим глезените и коленете дали са на една линия, тазът дали е добре балансиран /дали е на една линия/, ребрата в долната част дали са на една линия, раменете, челюстта и ушите. Ако има дисбаланс в челюстта, едната страна е по-развита от другата, това също може да идва от проблем в стъпалата. Когато имаме сериозен дисбаланс в сводовете, сериозно кривене в глезените – пронация или супинация, тялото компенсира до върха на нашия гръбначен стълб и това се отразява до челюстта. Добрите ортодонти, когато имат несиметрична челюст и трябва да оправят захапки, гледат винаги босите ходила, да не би проблемът да идва от там, защото ако проблемът се коригира в ходилата, това ще рефлектира буквално до челюстта. Идеалният вариант е всичко да е абсолютно балансирано, ако имаме разлика от сантиметър, това означава, че тялото някъде компенсира, а щом компенсира, значи имаме променена биомеханика на стъпалото. При променена биомеханика на стъпалото, решението е едно - ако е въпрос на слаба мускулатура, може да правите упражнения, които да подобрят мускулатурата на стъпалото, те са елементарни – ходене на пръсти, ходене на пети, ходене със свити пръсти и пети и масаж, с тенис топка или ролер например, така че хубаво да се разтрият „тригър“ точките по стъпалото. Ако установите несиметричност, ако установите видим дисбаланс е хубавото да се посъветвате със специалист, да си направите компютърен анализ на ходилата и на стойката и най-вероятно инидивидуални, ортопедични стелки биха могли да подобрят това състояние. Решението за подобряване на стойката е с индивидуални, ортопедични стелки. Те трябва да бъдат индивидуални, тъй като както сами можете да оцените, едното ни ходило не е като другото, така че имат нужда от индивидуална подкрепа. 

Друг много елементарен начин да проверите дали ходилата ви са добри, е като погледнете стари, износените обувки. Ако видите, че подметките са изкривени, изтъркани повече на места, това означава най-вероятно, че има проблем със сводовете по краката. Ако видите, че в горната част на обувките, че има изкривяване при глезените, означава че има кривене в глезените, което пак идва от ходилата, или е пронация - глезените са завъртяни навътре и са деформирали съответно обувките навътре или пък е супинация, съответно деформацията става по външната част на обувката около глезена.

Ето и 6 въпроса, които ще установят типа свод на ходилата Ви и каква е Вашата стойка:

Разгледайте стъпалата си за видими деформации по тях:

Няма видими деформации / изкривявания / удебелявания по стъпалата. – Това е идеалният вариант, такова би трябвало да бъде състоянието на ходилата.

Има изпъкнало кокалче (Халукс валгус). – Това говори за спаднал напречен свод. Решението е да се подкрепи напречния свод с индивидуални ортопедични стелки. Само с разделители на пръстите проблемът няма да се реши, тъй като причината за изпъкналото кокалче е падналият напречен свод и каквото и друго да се прави, проблемът ще остане. Ако все пак се стигне до операция за премахване на кокалчето, ортопедичните стелки с повдигнат напречен свод са още по-задължителни, за да не се компрометира медицинската интервенция. Направете и добра рехабилитация!

Пръстите на краката са изкривени (един върху друг, пръсти „чукчета“, мазоли (удебелявания) върху пръстите или по стъпалото). – Това говори за тотално променена биомеханика на стъпалата – спаднали напречни, надлъжни и латерални сводове. Направете си индивидуални ортопедични стелки. Носете по-широки в предната част обувки /сигурно не ви е лесно да си намерите удобни обувки, но с индивидуалните стелки, обувките ви ще станат доста по-удобни/. С упражнения, стречинг / разтягане на сухожилията и масажи ще подобрите състоянието на ходилата.

Има изпъкнало кокалче от вътрешната страна на глезена над надлъжния свод. – Това говори за паднал надлъжен / медиален свод и най-вероятно хиперпронация в глезена / кривене / завъртане на глезена навътре по време на движение. Решението е индивидуални ортопедични стелки с повдигнат надлъжен свод с динамична сърцевина, която да активира мускулите на стъпалата, упражнения за стягане мускулите на стъпалата и добре стегнати обувки с твърди фортове отзад.

Стъпете с успоредни стъпала и пъхнете пръсти под надлъжния свод без да повдигате стъпалото. Проверете надлъжните сводове на двата крака:

Успявате да пъхнете пръсти до първата става на средния пръст. – Това означава, че имате високи надлъжни / медиални сводове. Ако сводовете са високи, добре е да се носят индивидуални стелки, така че да се разпредели натоварването по цялото стъпало, тъй като при високите сводове цялото натоварване отива в петата и предната част на стъпалото, което е предпоставка за променена биомеханика и съответно болки, травми, контузии.

Успявате да пъхнете пръстите по-малко от първата става на средния пръст. – Това означава, че имате нисък свод. Добре е да се подкрепят сводовете със стелки и/или да се правят упражнения за стягане мускулите на стъпалата.

Не успявате да пъхнете пръстите под надлъжния свод. – Това говори за плоскостъпие или тежко прониране / кривене в глезените. В зависимост от подвижността на стъпалата и дали плоскостъпието е структурно /по рождение/ или функционално /придобито/, добре е да се направят индивидуални по-твърди или съответно по-динамични стелки, така че да подкрепят съответните нужди на стъпалата.

Вдигнете пръстите на стъпалата максимално нагоре без да повдигате стъпалото:

Успявате да повдигнете пръстите на краката с еднаква подвижност на левия и десния крак, около 60-70 градуса. Добрата гъвкавост и симетричност са знак за нормално движение на стъпалата.

Гъвкавостта / подвижността на пръстите е под 60 градуса. Недобрата подвижност в първите метатарзални стави не позволява правилна траектория на движение на ходилото. Стъпалата ще се нагодят и ще стъпват някакси, ще компенсират, но това води до изкривяване на цялата стойка и прекомерно натоварване на костно-ставния апарат. Индивидуалните ортопедични стелки могат да решат този проблем.

Не успявате да повдигнете еднакво пръстите на двата крака (ставите на единия крак са по-неподвижни от другия). Това говори за задълбочен проблем и лоша стойка. Лошата стойка е основна причина за болки в ходила, колене, кръст, гръб. За да се решат трайно проблемите по костно-ставния апарат, трябва да се елиминира причината за това. Решението е носене на индивидуални ортопедични стелки, упражнения, масажи, рехабилитация.

Приклекнете на 45%, като внимавате глезените, таза и раменете да са в една отвесна линия:

Успявате да клекнете без да повдигате петите. Това е търсеният добър резултат. Има гъвкавост в глезените и сухожилията, което способства за нормално движение.

Не може да приклекнете без да повдигнете петите. Говори за скъсени ахилесови сухожилия. За да се отпуснат, необходими са ежедневни масажи, стречинг / разтягане на ахилесите и физиотерапия, ако има възпаление. Ортопедичните динамични стелки с добре омекотена и лека повдигната пета са в основата на терапията, защото те навигират стъпалата да стъпват право, стимулират мускули и сухожилия, облекчават ахилеса. В случай на възпалени / болезнени ахилеси, може да се носят компресиращи чорапи, чорапи подкрепящи фасцията и ахилесите, брейсове / ортези за възпалени ахилесови сухожилия.

При клякане събирате коленете навътре. Това са прониращи крака. 75% от хората по нашите ширини имат такива колене. Това води до лошо стъпване и неправилна стойка, изкривен гръбначен стълб, и съответно до износване на коленни и тазобедрени стави, болки, травми, контузии. Индивидуалните стелки са част от възстановяването, наравно с упражнения и физиотерапия, ако има вече изявени болезнени места.

Проверете обувките си:

Подметките се изтриват равномерно, а в горната част при глезена не се кривят навътре или навън. Това е идеалният вариант.

Подметките се изтриват по външния или по вътрешния ръб. Говори за неправилно стъпване, съответно не добра стойка и всички последствия които изхождат от този факт. Вижте препоръките от точки 2, 3 и 4.

Горната част на обувките при глезена са изкривени навътре или навън. Говори за хиперпронация. Вижте препоръките от т.4.

Изправете се пред огледало. Съберете петите, изпънете колене и гръб. Вижте дали коленете, тазът, долната част на гръдния кош, гънките на мишниците и раменете са симетрични:

По-добрата симетрия говори за по-добра стойка.

Колкото повече несиметрични части има, за толкова по-лоша стойка става въпрос. За да се оправи балансът, добре е да се направи анализ – компютърен или от специалист, индивидуални ортопедични стелки за конкретния проблем / за конкретния човек и съвети за упражнения и терапии.

Извод: 

Последствията от неправилни позиции на стъпалата върху цялото тяло:
Много от често срещаните травми могат да бъдат свързани с последствията от хиперпронацията на краката: 

Врат и гръб - Болка, подуване 

Кръст - Възпаление и болка

Таз - Възпаление и болка 

Коляно - Пателофеморален синдром, пателарен тендинит и износване на ставите 

Подбедрица - Медиален тибиален стрес синдром 

Глезен - Проблеми с ахилесовото сухожилие 

Стъпало - Плантарен фасциит, спаднали сводове

Над 70% от хората имат някаква потенциално вредна диспозиция в стъпалата, която би могла да бъде неутрализирана с персонално оформени стелки и подходящи обувки. 

Надяваме се, този самоанализ да помогне да направите правилните стъпки днес, за да предотвратите потенциални травми, да подобрите ежедневния комфорт на стъпалата си и да се наслаждавате на разнообразни любими дейности и спорт.

Препоръчваме изготвяне на стелки
Стелките на FootBalance се изготвят, докато стъпала и глезени са перфектно подравнени. В резултат на тов, стелките поддържат оптимална позиция на ходилата по време на движение, като неутрализират хиперпронацията. Динамичните стелки на FootBalance активират мускулите на стъпалата, абсорбират шока при стъпване и разпределят равномерно натоварването. Постоянната им употреба намалява риска от травми и подобрява комфорта на ходилата.

Ортопедичните стелките FootBalance се изработват индивидуално на място за 10 минути, след детайлен компютърен анализ. Това е иновативна финландска технология, популярна в целия свят. В България има близо 40 локации, където може да си направите компютърен анализ на ходилата и да ви бъдат изготвени индивидуални ортопедични стелки, ако има нужда.

В нашия сайт ще намерите адреси и контакти на специализирани магазини, където могат да се направят анализи и индивидуални стелки https://www.allsport.bg/contacts 

Comments

No comments yet.

Be the first to leave a comment.

Подобни статии

болки в глезен
Независимо изследване потвърждава, че персонализираните стелки намаляват възможността за травми

Катедра по Биология на физическата активност Университет Jyväskylä - Финландия Juha-Pekka, Kulmala...

възпалено колянно сухожилие - пателар
Коляно - Възпаление на сухожилие

Едно общо нараняване при спортовете свързани с бягане и скачане е възпалението на коляното сухожилие...

нараняване на коленни връзки
Коленни връзки - Наранявания и решения

Навяхвания на колянната става Навяхването представлява разтягане или частично разкъсване на връзки,...