Гейт анализ /изследване на походка/ | AllSport
See site in...
Mobile app
Browser

Изберете най-удобната за вас локация, където да си направите анализ

Гейт анализ /изследване на походка/

PODOSmart е софтуер с изкуствен интелект, комбиниран с интелигентни стелки, който прави най-точния Гейт анализ, прецизно диагностицира за кратко време на база биомеханичните данни, и помага да се открият проблемите при движение (походка и по време на спорт).

5f367e863b74c10013728fe0

80 BGN

1407, София, бул. Черни връх 170, тел. +359 879 920 776


Какво измерва ПодоСмарт?

Propulsion speed (m/s) – скорост на оттласкване - определя се от номиналната скорост на стъпалото при повдигане от земята (когато изгуби контакт със земята);

Average speed (km/h) – средна скорост – скоростта, с която пациентът се движи;

Stride average speed (km/h) – средна скорост на разкрач – определя се като средната скорост на стъпалото във фазата на размах;

Swing time (ms) – време на размах – определя се като времето, в което стъпалото няма контакт със земята;

Contact time (ms) - време на контакт – определя се като времето, през което стъпалото все още е в контакт със земята;

Stride length (m) – дължина на разкрач – определя се като дистанцията между две крачки (две стъпвания) на един и същи крак;

Cadence (step/min) – ритъм – определя се като брой стъпки в минута;

Pronation / Supination (deg⁰) – пронация / супинация – определя се като ъгъла на завъртане на стъпалото около оста на глезена и третата метатарзална кост. Този ъгъл се измерва в четири различни момента, Heel strike (контакт на петата със земята), Foot flat (средна част на стъпалото (фасцията), Heel take off (повдигане на петата), Toes take off (повдигане на пръстите);

Stance process (ms) – процес на позициониране – продължителността на трите фази – Taligrade (пета до фасция), Plantigrade (фасция до пръсти), Digitigrade (пръсти до вдигане на пръсти от земята).

 

Цел на Гейт анализа

Целта е да получим динамична визия от походката на пациента и да визуализираме кривенето / пронирането на стъпалото на всеки ключов етап от движението. По този начин ще бъде възможно да се направи адаптирана и локализирана корекция с индивидуалните ортопедични стелки, според промените в контакта, очертани от нашия софтуер. Ще имаме и сравнение между двата крака, за да се оцени симетрията между тях.

Анализът дава информация за пространствено-времевите параметри, изследвани от нашите интелигентни стелки, детайлно и цялостно. Това е преглед, който дава бърза представа за качеството на походката на пациента, за симетрията между долните крайници и стандартите, описани в специализираните статии по подиатрия и биомеханика на ходилата. Индикаторите показват дали резултатът е в норма или е далеч от нея, с възможност за визуализация на стойностите, както и индексите за симетрията на всеки параметър, дори докато краката са във въздуха.

ПодоСмарт анализира ъгъла на пронация и супинация при четирите фази на крачката: допир с петата, цяло стъпало, повдигната пета, повдигнати пръсти.

За специалистите, респективно за пациентите, стъпалата, стойката и походката са изключително важни, защото те пряко рефлектират върху здравето на целия костно-ставен апарат. Неведнъж сме говорили и писали за това, че ако само се третират болки или травми без да се обърне внимание на причината за тях, а в над 80% от случаите причината се крие в лошата стойка, то болките и травмите се връщат отново и отново, и така стават хронични.

Ето няколко примера, от които всеки сам може да направи заключения.

Ако скоростта на оттласкване на стъпалото е по-висока от средната за разкрач във въздуха – може би означава, че оттласкването се осъществява от пръстите. В този случай, движението се генерира от мускулите на подбедрицата. И обратното, ако скоростта е равна или по-ниска от средната на разкрача, се предполага, че движението се осъществява от бедрата. Казано по-просто, в единия случай може да говорим за тежко прониране (прекомерно се натоварват глезени и колене), а във втория оувър прониране (прекомерно се натоварват таза и кръста).

Ако пациентът е повече супинатор или пронатор по време на четирите фази на движение на стъпалата, това може да означава, че той е стабилен, но ако в две фази е едно и в две друго, това означава нестабилност (клатушкаща се или т.н. моряшка походка).

При лоша симетрия между двете стъпала, ако времето на контакт на единия крак е по-малко от това на другия, а времето на движение на единия е повече от това на другия, това може да означава, че пациентът се обляга на единия крак, което е компенсация, дължаща се на болка в другия.

Ако средната скорост на крачката е еднаква за всеки крак, а дължината на разкрача е по-малка за единия, това означава, че пациентът има болки в таза и бедрените мускули са по-малко ефективни. Пациентът намалява дължината на крачката, неговите бедра / таз прибират крака.

Подробният Гейт анализ, с всички схеми, диаграми и графики, може да се отпечата и/или изпрати на е-мейл. Самият софтуер пази анализите на всеки пациент и може да съпоставя данни от няколко анализа на клиент, така че да се видят и най-малките разлики /подобрения или влошавания/. Това дава възможност на специалистите да проследяват медицинските случаи, които имат. Има възможност и за оставяне на бележки и коментари от страна на специалистите.

Comments

No comments yet.

Be the first to leave a comment.

Подобни услуги

Анализ на ходила и стойка

Статичен анализ на ходила и стойка.

20 BGN