Ортези за рамо и китка

Стабилизираща фина ортеза за китка - FILMISTA WRIST ZAMST

50.00 BGN

Ортеза за рамо при луксация (изваждане на рамото) SHOULDER WRAP ZAMST

210.00 BGN

Налакътник с гъвкава стабилизация ELBOW SLEEVE ZAMST

88.00 BGN

Подкрепяща лента при възпаления в лакътната става (Тенис/Голф лакът) ELBOW BAND ZAMST

66.00 BGN

Стабилизираща ортеза при възпаление на китката (Перитендинит) WRIST WRAP ZAMST

40.80 BGN

Лента за китка при навяхване и възпаления (Тендовагинит) WRIST BAND ZAMST

45.00 BGN

Предпазител за палец при изкълчване/фрактура/разместване THUMB GUARD ZAMST

90.00 BGN