Ортези за кръст

Ортопедичен колан за кръст (стабилизация на лумбални прешлени и таз) ZW-7 ZAMST

179.00 BGN

Ортопедичен колан за кръст (стабилизация на лумбални прешлени) ZW-5 ZAMST

150.00 BGN

Ортопедичен колан при болки в кръста ZW-4 ZAMST

120.00 BGN